Tranh chấp, Khiếu Nại

Hàng hư hỏng, thiếu hàng hoặc có bất kỳ vấn đề gì:
- Yêu cầu bên khách hàng cung cấp hoá đơn + hình ảnh chứng minh giá trị hàng hoá.
- Cung cấp video clip khui hàng từ lúc mở thùng hàng đến lúc phát hiện hàng hoá hư hỏng, thiếu,...
- Thông báo trong vòng 72h kể từ lúc nhận được hàng.
- Gửi lại hàng hoá hư hỏng về kho ở Việt Nam trong vòng 48h kể từ lúc thông báo.
- Khách hàng sẽ được đền bù hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận kho Việt Nam nhận lại hàng.

Hàng lạc mất
Sau 45 ngày, chưa tìm được hàng, được tính là mất.

Miễn trừ trách nhiệm:
- Những trường hợp bất khả kháng: như dịch bệnh, thay đổi pháp luật, thời tiết, chiến tranh, đảo chính, khủng bố, phá hoại, bạo động, động đất, núi lửa ,chiến tranh, lũ lụt hoặc các vấn đề liên quan đến thời tiết v.v.. hoặc sẽ được thỏa thuận lại tùy trường hợp.
- Những trường hợp không chứng minh được nguồn gốc hàng.
- Hàng hoá bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam - Thái Lan.
- Khách hàng không khai báo trung thực về nội dung tính chất hàng hoá.
- Giá trị hàng hoá khai gian vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi.
- Không vận chuyển hàng cấm, dễ cháy nổ,....nếu có vấn đề sẽ truy cứu và xử lý theo trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ:
Zalo
Email
Xem đường đi