Chính sách bảo hiểm

ĐƠN KÝ GỬI: 
- Đơn có bảo hiểm 5%: đền bù 100% giá trị đơn hàng. 
- Đơn không có bảo hiểm: Đền bù gấp 3 lần phí vận chuyển.

ĐƠN MUA HỘ:
- Đơn có bảo hiểm 5%: đền bù 100% giá trị đơn hàng. 
- Đơn không có bảo hiểm: Đền bù 30% giá trị đơn hàng.

LƯU Ý: 5% của chính sách bảo hiểm hoàn toàn riêng biệt với 5% mua hộ. 
Công thức mua hàng bao gồm gói Bảo Hiểm:
(Giá trị hàng hoá + phí mua hộ 5% + bảo hiểm 5%) x Tỷ giá = Giá Tiền + Vận chuyển Thái Việt 
Không nhận ứng tiền trước cho khách. Vui lòng thanh toán trước 100% đơn hàng.

Chia sẻ:
Zalo
Email
Xem đường đi